The Journal of Bucharest College of Physicians and the Romanian Academy of Medical Sciences

Welcome to ModernMedicine
Monday, November 12 2018 @ 09:43 EET

Subscriptions

Abonamentul confera conform DECIZIEI 1/18.01.2013, ART. 23 lit(n) revistei "MEDICINA MODERNA" 10 credite pentru fiecare abonament/annual, revista fiind trimestriala din 2011.

Va puteti abona la revista noastra:

1) Direct la sediul revistei Medicina Moderna / Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, sau

2) Achitand abonamentul in contul Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, RO48 RNCB 0088 0022 7251 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, Agentia Mosilor, Cod Fiscal 9188707. In acest caz, va rugam sa trimiteti prin posta pe adresa revistei o copie dupa documentul de achitare a abonamentului si talonul de abonament, completat la toate rubricile.

Revista apare trimestrial (4 numere pe an) costul unui abonament anual fiind de 175 lei.

In plus, medicii care sunt abonati ai revistei Medicina Moderna au prioritate la inscrierea in programul gratuit de educatie medicala continua online EMCB, pentru acestia garantandu-se alocarea unui nume de utilizator in maxim o zi lucratoare de la data primirii formularului particularizat de inscriere in program de mai jos, completat si vizat de Colegiul Judetean in care isi desfasoara activitatea medicul.

Last Updated: Thursday, April 12 2018 @ 12:34 EEST|Hits: 4,288 View Printable Version